Privatekonomi
Photo of author

Kreditupplysning – vad är kreditupplysning för något?

Är du lite osäker på vad en kreditupplysning är för något? Du kanske har sett att vissa företag tar en kreditupplysning, t.ex. i samband med att du ansöker om ett lån eller kredit, men inte riktigt varit säker på vad det innebär? Inga problem, vi hjälper dig gärna med att få klarhet med vad det faktiskt innebär och betyder. Kort och gott, en kreditupplysning agerar som bedömning för hur bra kreditvärdighet du har, med andra ord t.ex. hur stor sannolikhet det är att du kan betala tillbaka ett eventuellt lån eller kredit.

Hur fungerar en kreditupplysning?

Kreditupplysningar är vanliga i samband med att man ansöker om ett lån eller kredit, vilket då tas av företaget i fråga, i samband med ansökan. Detta agerar som ett riktmärke för det företag du söker lån hos, vilket gör att dom kan ta ett bättre beslut angående din ansökan.

När du ansöker om lånet så skickas vanligtvis en automatisk förfrågan till ett kreditupplysningsbolag, som sedan tar fram dina ekonomiska uppgifter. Det här företaget skickar sedan dina uppgifter vidare till den bank eller institut du vill låna pengar av, som sedan avgör om det är rimligt att bevilja ett lån till dig. 

Olika typer av kreditupplysningar privatperson 

Det finns faktiskt två stycken olika kreditupplysningar man kan göra mot privatpersoner. Det första alternativet kallas för mikroupplysning, och det andra kallas för personupplysning. Dessa två är ganska snarlika, men skiljer sig i vilken omfattning de bidrar med information om den privatperson man söker information om.

En mikroupplysning är ungefär vad det låter som att det ska vara, en liten upplysning om grundläggande information. Här får man endast namn, adress, betalningsanmärkningar och det skuldsaldo som man har hos Kronofogden.

En personupplysning innehåller dock aning mer information. Här får man all den information som ingår i det första alternativet, samt att man även får information angående äktenskapsförord, fastighetsinnehav, samt att det även finns information angående tidigare kreditupplysningar och skulder.

Dessa två alternativ används vid lite olika tillfällen. Vid mindre lån, eller mindre riskfyllda lån eller krediter, så används i regel en mikroupplysning. Den här informationen räcker gott och väl till de syften som krävs för dessa bedömningar.

Vid större lån, t.ex. större bolån eller liknande, så tas i regel en fullständig personupplysning. Här krävs information för att göra ett beslut angående ett större och mer riskfyllt lån, vilket är anledningen till att all den information som en personupplysning ger, faktiskt krävs.

Varför vissa företag tar en kreditupplysning

Anledningen till att vissa företag tar en kreditupplysning är både för din skull, men även för deras skull. En kreditupplysning ger företaget information om din ekonomiska situation, som de sedan använder när de gör en analys för hur stor sannolikhet det är att du faktiskt kan betala tillbaka ett eventuellt lån.

Detta ger företaget ett skydd, med tanke på att dom får ett enkelt sätt att se om en person har en stor återbetalningsförmåga eller inte. Viktigt att komma ihåg är att det även ger dig ett bra skydd. En kreditupplysning gör att det är svårare för företaget att ge dig ett lån som du faktiskt inte har råd med, vilket absolut är något man inte ska förbise.

Du kan även ta en kreditupplysning på dig själv, detta kan sedan användas som hjälpmedel för att kunna förbättra din kreditvärdighet.

kreditupplysning

Hur du kan påverka din kreditupplysning

Din kreditupplysning kan påverkas av dina egna val i livet. Det mesta som är relaterat till din privata ekonomi kommer att ha ett finger med i spelet vad gäller om du har en bra eller dålig återbetalningsförmåga enligt kreditupplysningar. Några exempel på saker som påverkar din kreditupplysning på ett positivt sätt:

 • Om du har flera lån så bör du samla dessa, då får du en högre kreditvärdighet
 • Betala alltid dina skulder i tid
 • Ha en medlånare på ditt bolån eller andra lån
 • Undvik att få betalningsanmärkningar
 • Se till att det inte tas så många kreditupplysningar på dig
 • Ha en stabil och bra deklarerad inkomst

 

Några exempel på vad som kan påverka din kreditvärdighet på ett negativt sätt:

 • Många smålån och krediter
 • Att du inte betalar dina lån eller skulder i tid
 • Att du har en skuld hos Kronofogden, eller betalningsanmärkningar
 • För varje kreditupplysning som tas så sjunker din kreditvärdighet
 • Låg eller ingen inkomst

Generellt sett så kan man säga att allting som är dåligt med din privatekonomi, även försämrar din kreditvärdighet vid kreditupplysningar. 

Vad lagen säger om kreditupplysningar

En kreditupplysning ska användas för att bedöma en enskild persons kreditvärdighet. Detta betyder med andra ord att man ser hur bra en persons privatekonomiska situation ser ut, vid t.ex. en eventuell ansökan om lån eller kredit.

Om en kreditupplysning inte används som ett medel för att kontrollera en persons ekonomiska vederhäftighet, då är det inte per definition en kreditupplysning. Det är därför viktigt att se till vilket ändamål en kreditupplysning används, för att kunna kalla det just kreditupplysning.

Varför det är så viktigt med kreditupplysningar

Kreditupplysningar har, som vi tidigare nämnt i texten, några olika funktioner. Företag använder dessa som riktlinjer för att kunna bevilja relativt säkra lån, vilket i förlängningen även skyddar dig som konsument. Du kommer med största sannolikhet inte att bli beviljad ett lån om du med största sannolikhet inte kan betala tillbaka lånet, vilket leder till att du inte kan dra på dig lån och krediter som du sedan inte kan betala tillbaka.

Detta går självklart att kringgå genom att ta krediter från företag som inte använder kreditupplysning, men fungerar som ett grundläggande skydd hos de flesta långivare.

En kreditupplysning kan även användas av dig som privatperson, då du kan kontrollera hur din egen ekonomiska situation ser ut när andra begär att få ett utdrag om den. Du kan med stor fördel ta regelbundna kreditupplysning för dig själv för att förbättra din kreditvärdighet, så länge du inte gör det alltför ofta. Du ser då klart och tydligt vad som behöver ändras på, och kan därmed lägga fram en tydlig plan på vad som behöver göras. 

Läs om UC score