Featured Förmögenhet Privatekonomi Staff's Picks
Photo of author

Juridiska dokument så som testamente, bodelning och köpeavtal

Juridiska dokument

Bodelning – hjälp vid separation

Det många praktiska och juridiska frågor som du behöver lösa när du skiljer dig eller separerar. En bodelning innebär att du och din partner gör en uppdelning av gemensamma egendomar. När du ska teckna ett avtal, exempelvis ett köpeavtal för en bostadsrätt är det viktigt att dokumentet är utformat efter de juridiska normerna. Vi har stor juridisk kompetens och vi tillhandahåller juridiska avtal som är korrekt utformade.

Testamente och bodelning

Bodelning vid dödsfall skiljer sig åt från fördelning av tillgångar vid en separation eller skilsmässa. Men en uppdelning vid dödsfall varierar också beroende på om ni har varit sambo eller gifta. Genom att skriva ett testamente kan du förvissa dig om att egendomen hamnar hos den du önskar. Det är den enda handling som gör det möjligt att frångå arvsbestämmelserna i ärvdabalken.

Hjälp med att skriva testamente och köpeavtal

Om du behöver hjälp med att skriva ett juridiskt korrekt testamente kan du ladda ner någon av våra mallar. Du kan även skriva ett köpeavtal, skuldebrev, om du lånar ut pengar eller om ni är flera personer som äger en egendom tillsammans. Avtalet ger alla inblandade partner kunskaper om vad de själva måste göra för att uppfylla kontraktet och även vad de kan kräva av motparten.

Därför bör du skriva ett testamente

Om det finns en önskan att arvsregler i ärvdabalken inte ska gälla är det nödvändigt att skriva ett testamente. I de fall då bröstarvingar inte finns kan du fritt bestämma vad som ska hända med dina ägodelar. Bröstarvingar är den närmaste arvingen, vanligtvis barn eller barnbarn. Är du sambo och vill att din sambo ska ha rätt till arv är det viktigt att skriva ett testamente.

Att tänka på när du formulerar ett testamente

Vi har färdiga mallar som du kan ladda ner, exempelvis mallar för testamenten mellan makar och testamente mellan sambor. Det är enormt viktigt att ett testamente är tydligt skrivet och ofta upptäcker man inte oklarheter förrän en person har avlidit. Det ska inte finns något utrymme för att tolka ett testamente utan hur arvet ska fördelas ska vara tydligt och detaljrikt samt begripligt.

Formella krav för juridiska dokument

För att ett juridiskt dokument ska vara giltigt måste det uppfylla flera olika formella krav. Ett testamente som inte uppfyller kraven blir istället en önskelista där dödsbodelägare själva kan välja om de tar hänsyn till vissa saker eller ej. Våra erfarna jurister hjälper dig gärna om du har några funderingar om hur ett testamente formellt ska bevittnas och undertecknas för att vara giltigt.

Bodelningsavtal

Vid skilsmässa eller när ett samboförhållande upphör ska bodelning ske. Bodelning kan även göras under äktenskapet eller när någon i paret dör. Om ni är överens kan ni själva göra bodelningen. I annat fall kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. I de flesta fall sker bodelningen efter upplösningen av äktenskapet men om det exempelvis finns barn kan det ske tidigare.

Det är smidigt att ladda ned våra juridiska dokument. Våra dokument är designade och skapade för att göra det enkelt för dig att skriva olika typer av avtal. När du laddar ned ett dokument får du direkt vägledning om hur du fyller i dokumentet. Våra kunniga jurister hjälper dig om du trots allt känner att något är oklart. Vår juridiska rådgivning är gratis.

De juridiska dokumenten, Avtalen och fullmakterna ligger online och finns för direkt nedladdning för snabb och enkel service.

Det finns hjälp att få om det behövs – Fri Juridisk Rådgivning som vi har skrivit en artikel om, den innehåller bland annat bra information ang. Äktenskapsförord.

För samboavtal och tex juridiska dokument som äktenskapsförord och gåvobrev har vi skrivit en artikel för dig att läsa.