Företagande artiklar
Photo of author

Hos bolagsfakta finns hjälpen du behöver för att sköta ditt bolag

bolagsfakta

Bolagsfakta

Det finns många olika former av företag och bolagsinformation. Det är viktigt att lära sig att välja ut för dig själv relevant information eftersom det finns många olika sidor av företagandet. Många moment inom administrationen går att leja ut till företag som till exempel bolagsfakta vilka kan sköta den administrativa biten av företaget samt hjälpa dig med lönevisningar och andra för dig underlättande tjänster.

Bolagsinformation

Den mesta bolagsinformation du behöver finns online. Det finns många olika företag som hjälper till med de behov ditt företag har. Behöver du information om företag eller någon VD eller annan ansvarig på ett företag då kan du ta hjälp utav till exempel bolagsfakta. Ett företag med många användbara tjänster för dig som egenföretagare. Som till exempel. Fria lönevisningar på ansvariga och fria anmärkningskontroller på aktiebolag.

Pålitliga och informativa

För dig som ska starta företag eller kanske vill expandera ditt nuvarande företag så har du information och hjälp du behöver hos bolagsfakta. Hos dem kan du få all bolagsinformation du behöver samt lönevisningar. När du behöver kolla upp ett bolag du har tänkt ta över eller göra affärer med kan du använda dig av fria anmärkningskontroller som också det ingår i företagspaketen hos bolagsfakta.

Aktiebolag

För dig som vill starta ett aktiebolag finns det många faktorer att ha med i beräkningarna. Samt att du behöver ha några pålitliga personer med dig eftersom att det inte bara behövs en bolagsstyrelse på tre individer utan även en revisor för årsredovisningar. Möjligheten för privatpersoner att starta upp ett aktiebolag är något enklare sedan startkapitalet sänktes från 50.000 kr ned till 25.000 kr istället.

Enskild näringsverksamhet

Om du är ensam och vill starta eget företag så kanske enskild näringsverksamhet är rätt företagsform för dig. För att starta enskild firma behöver du inget startkapital men blir då istället själv personligt ansvarig för företagets ekonomi. Du behöver ansöka om ett godkännande för F-skatt vilket visar att du är egenföretagare med eget ansvar över inbetalningar av preliminärskatter och även egenavgifter på ersättningarna för utfört arbete.

Handelsbolag och kommanditbolag

Om ni inte har något startkapital men är minst två personer som ska starta upp ett företag tillsammans då kan ett handelsbolag vara rätt företagsform för er. Eftersom det ekonomiska och rättsliga ansvaret faller lika fördelat över alla ägare. Ett kommanditbolag fungerar ungefär lika förutom att det är en person som bär huvudansvaret över bolagets ekonomi medan de andra ägarna endast ansvarar över sitt egna personliga satsade kapital.

Ekonomiska, ideella och samfällighetsföreningar

Ni behöver vara minst tre personer för att starta en ekonomisk förening. Förenings medlemmar ska betala medlemsavgift till föreningen. En ekonomisk förening ska enligt sin förenings ändamål bidra till främjandet av föreningsmedlemmarnas ekonomiska eller andra personliga intressen. Bostadsrättsföreningar är även dem en form utav ekonomiska föreningar. Däremot är de en föreningsform utan vinstsyfte. Tre personer behövs för att starta en bostadsrättsförening. Föreningen är en självständig juridisk person.

Ni behöver vara minst tre personer för att bestämma syfte och namn vid bildandet av en ideell förening. En ideell verksamhet får inte främja medlemmarna eller ägarnas ekonomiska intressen. Utan ska arbeta för välgörande allmänna ändamål, medlemmarnas intressen eller behovsområden. För att registrera er ideella förening hos skatteverket behöver ni välja en styrelse samt skriva stadgar. För hjälp att sköta era företag och föreningar finns bolagsfakta till hands.

Läs om Lönekoll en tjänst som vi skrivit om från Bolagsfakta.