Företagande artiklar Förmögenhet Investera Privatekonomi
Photo of author

Avtal såsom Samboavtal, äktenskapsförord och gåvobrev

Avtal såsom Samboavtal, äktenskapsförord och gåvobrev

Hur fungerar avtal såsom samboavtal, äktenskapsförord och gåvobrev?

När du går in i ett förhållande är det viktigt att skrivaett avtal. Oftast är dessa avtal eller dokument, såsom samboavtal, äktenskapsförord eller gåvobrev . Dessa kan minska risken för onödiga problem och har en stor betydelse vid händelser som medför juridiska konsekvenser. Men de är olika i sin juridiska betydelse och det är viktigt att förstå skillnaderna – vi har sammanfattat allt i den här artikeln.

Varför behöver jag skriva ett avtal?

Det kan vara svårt att tänka på att göra slut när du precis ska inleda ett gemensamt liv. Men det är viktigt att tydliggöra hur du vill ha det för att undvika bråk om ni skulle gå skilda vägar. Det finns stora skillnader mellan äktenskapsförord och samboavtal , speciellt ur en juridisk synpunkt. Alltifrån hur avtalet är formulerat, registrerat och tillgångar som blir uppdelade vid en separation.

Äktenskapsförord en bra förklaring

I äktenskapsförordet bestämmer blivande makar eller två makar om vad som ska vara en enskild egendom i äktenskapet och hur de ska bli delade om de separerar. Om inget äktenskapsförord är skrivet har vardera make rätt till hälften av allt de äger, oavsett vem som äger vad. Däremot brukar enskilda egendomar som du har fått via ett gåvobrev inte ingå i bodelningen vid en skilsmässa.

Samboavtal varför?

Ett samboavtal reglerar till exempel hur egendomar blir fördelade vid en separation. Genom att avtala bort sambolagens regler behöver du inte fördela en lägenhet eller ett bohag vid en eventuell separation. Samboavtalet gäller endast för kallad samboegendom, såsom en bostad som samborna skaffade tillsammans. Allt annat som är inköpt på egen hand, och olika tillgångar såsom bilar, båtar och fritidshus, räknas inte i samboegendomen.

Gåvobrev, varför använda gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som bör upprättas vid gåvor som har ett större värde, såsom pengar eller en bostad. Det kan handla om alltifrån att ett barn inte ska få tillgång till en gåva förrän hen når upp till en viss ålder, till att mottagaren inte får sälja vidare gåvan. Oftast är det viktigt att upprätta det för att undvika framtida konflikter och arvstvister för mottagaren.

Fördelarna med att skriva ett avtal?

Oavsett om du är sambo eller ingår i ett äktenskap är det viktigt och ansvarsfullt att skriva på ett avtal. I största grad ur en juridisk synpunkt eftersom det klargör hur egendomar och andra tillgångar ska delas vid en separation. Det finns otaliga historier om par som har hamnat i tråkiga tvister där de har behövt kopplat in jurister, något som enkelt hade kunnat undgått genom ett avtal.

Vad är skillnaderna mellan ett samboavtal och äktenskapsförord?

Den främsta skillnaden ligger i hur egendomar och andra tillgångar ska bli uppdelade vid en separation. Ett äktenskapsförord är skriftligt, daterat och underskrivet av båda parter och registrerat hos Skatteverket. I äktenskapsförordet har makarna i princip rätt till hälften var av alla tillgångar i äktenskapet, så länge det inte finns något undantag skrivet i äktenskapsförordet eller något gåvobrev. Detta gäller även tillgångar som du har innan äktenskapet.

Ett samboavtal behöver inte vara registrerad eller bevittnad, utan endast undertecknad av båda partnerna. Avtalet har således inte samma rättsliga skydd som ett äktenskapsförord. I avtalet klargör du om den gemensamma bostaden inte ska bli uppdelad lika. Allt annat som har köpts innan paret flyttade ihop, eller andra ägodelar som inte har en direkt koppling till boendet, såsom sparande eller en bil delas inte vid en separation.

Läs mer om äktenskapsförord och om den hjälp som finns att få som Fri Juridisk Rådgivning vi har även skrivit en artikel om Juridiska dokument så som testamente, bodelning och köpeavtal

Lexly avtal online