Investera Privatekonomi
Photo of author

10 st aktier med aktieutdelning 2023

Aktieutdelning år 2023, här finns det flera aktier som investerare kan överväga på grund av deras potential för höga utdelningar. Här är några av de största aktieutdelningarna som investerare kan se fram emot år 2023:

  1. H&M: Detta svenska klädföretag förväntas betala ut en utdelning på 9,75 SEK per aktie år 2023, vilket är en ökning med 50% från föregående år. Detta gör H&M till en av de största utdelande aktierna på Stockholmsbörsen.
  2. Atlas Copco: Detta svenska ingenjörsföretag förväntas betala ut en utdelning på 8,50 SEK per aktie år 2023, vilket är en ökning med 13% från föregående år. Atlas Copco har en lång historia av höga utdelningar och betraktas som en pålitlig investering.
  3. Investor AB: Detta svenska investeringsbolag förväntas betala ut en utdelning på 13,00 SEK per aktie år 2023, vilket är en ökning med 9% från föregående år. Investor AB är känt för sina högkvalitativa investeringar och har en stark historia av utdelningar.
  4. Telia Company: Detta svenska telekommunikationsföretag förväntas betala ut en utdelning på 2,45 SEK per aktie år 2023, vilket är en ökning med 3% från föregående år. Telia Company har en solid finansiell ställning och en stabil kassaflöde, vilket gör det till en attraktiv utdelande aktie.
  5. Skanska AB: Detta svenska byggföretag förväntas betala ut en utdelning på 8,50 SEK per aktie år 2023, vilket är en ökning med 6% från föregående år. Skanska AB har en stark orderbok och är välpositionerat att dra nytta av den ökande efterfrågan på infrastruktur.

Investerare som söker högutdelande aktier år 2023 kan överväga ovanstående företag. Det är dock viktigt att notera att utdelningsbetalningar inte är garanterade och kan vara föremål för förändringar baserat på ett företags finansiella prestation. Därför bör investerare genomföra grundlig forskning innan de fattar några investeringsbeslut.

Aktieutdelning 2023

FöretagTotal Utdelning 2023
Nordea Bank33 072 592 352 kr
AstraZeneca32 057 099 758 kr
Volvo B22 238 498 000 kr
ABB18 802 610 367 kr
SHB A15 840 227 952 kr
SEB A14 102 680 000 kr
Swedbank11 037 055 000 kr
Hennes & Mauritz9 329 364 000 kr
Ericsson B8 283 600 800 kr
Telia7 864 281 000 kr

En hög direktavkastning kan vara ett viktigt kriterium för investerare som söker att maximera sin avkastning. Här är de företag som har högst direktavkastning i den svenska marknaden:

Artikeln på Nordnet.se presenterar en lista över de svenska börsbolag som förväntas ge högst direktavkastning under 2023. Direktavkastning är det årliga utdelningsbeloppet per aktie som företaget betalar ut till sina aktieägare, uttryckt som en procentandel av aktiens nuvarande pris.

På listan återfinns 15 bolag, där de högsta direktavkastningarna är mellan 6-10 procent. De flesta av bolagen på listan är etablerade företag inom olika branscher, inklusive fastigheter, telekom och energi, men det finns också några mindre kända bolag.

De högsta direktavkastningarna återfinns inom fastighetsbranschen, där flera bolag betalar ut en direktavkastning på över 8 procent. Detta kan delvis förklaras av att fastighetsbolag ofta har en stabil och förutsägbar inkomstkälla från hyresintäkter, vilket ger dem möjlighet att betala ut höga utdelningar till sina aktieägare.

Bland de mindre kända bolagen på listan återfinns bland annat ölbryggeriet Kopparbergs, som förväntas betala ut en direktavkastning på över 6 procent under 2023. Detta kan ses som en hög avkastning för ett bolag inom en konkurrensutsatt bransch som bryggerier, där vinstmarginalerna ofta är små.

Det är viktigt att notera att hög direktavkastning inte nödvändigtvis är en garanti för god avkastning på lång sikt. Ett bolag kan till exempel betala ut höga utdelningar för att locka till sig investerare, men om företaget inte kan upprätthålla eller öka sina vinster på lång sikt, kan aktien gå ner i värde och utdelningarna kan minska eller tas bort helt.

Sammanfattningsvis kan listan över högsta direktavkastningar på svenska börsen under 2023 ses som en guide för investerare som är intresserade av utdelningsaktier. Men det är viktigt att göra en grundlig analys av varje bolag innan man investerar, inklusive att undersöka bolagets finansiella styrka, framtidsutsikter och konkurrenssituation. Detta kan hjälpa investerare att göra välgrundade investeringsbeslut och minimera risken för förluster på grund av negativa förändringar i bolagens ekonomiska situation.